Địa chỉ: số đường , , , .

Kết cấu: 1 trệt,

Diện tích: xm

Diện tích sàn: m2

Giá: liên hệ

Sản phẩm tương tự