Quận 10

Rivera Park Saigon Building

Địa chỉ: số 7/28 đường Thành Thái, 14, Quận 10, Hồ Chí Minh.

Giá: 22 usd/m2

Vạn Tường Building

Địa chỉ: số 407 đường Tô Hiến Thành, 1, Quận 10, Hồ Chí Minh.

Giá: 18 usd/m2

Viettel Complex Tower

Địa chỉ: số 285 đường Cách Mạng Tháng Tám, 1, Quận 10, Hồ Chí Minh.

Giá: 54 usd/m2

Mộc Gia CMT8 Building

Địa chỉ: số 283/26 đường Cách Mạng Tháng Tám, 1, Quận 10, Hồ Chí Minh.

Giá: 19 usd/m2

509-515 THT Building

Địa chỉ: số 509-515 đường Tô Hiến Thành, 1, Quận 10, Hồ Chí Minh.

Giá: 20 usd/m2

EFG BUILDING

Địa chỉ: số 772 đường Sư Vạn Hạnh, 12, Quận 10, Hồ Chí Minh.

Giá: 18 usd/m2

Tòa nhà N7

Địa chỉ: số 3 đường 3/2, 1, Quận 10, Hồ Chí Minh.

Giá: 11 usd/m2

GOLD STAR 5 BUILDING

Địa chỉ: số N4B đường Trường Sơn, 15, Quận 10, Hồ Chí Minh.

Giá: 6 usd/m2

TF Building

Địa chỉ: số 408 đường Điện Biên Phủ, 11, Quận 10, Hồ Chí Minh.

Giá: 18 usd/m2

HÙNG VƯƠNG TOWER

Địa chỉ: số 670-672 đường 3/2, 12, Quận 10, Hồ Chí Minh.

Giá: 19 usd/m2

TSA BUILDING HÒA HƯNG 2

Địa chỉ: số 184 đường Hòa Hưng, 13, Quận 10, Hồ Chí Minh.

Giá: 16 usd/m2

On-Plaza Building

Địa chỉ: số 614-616-618 đường 3/2, 14, Quận 10, Hồ Chí Minh.

Giá: 17 usd/m2

Halo Hòa Hưng Building

Địa chỉ: số 131 đường Hòa Hưng, 12, Quận 10, Hồ Chí Minh.

Giá: 14 usd/m2

Halo Building Ba Tháng Hai

Địa chỉ: số 666/10/1-3-5 đường 3/2, 14, Quận 10, Hồ Chí Minh.

Giá: 13 usd/m2

GIC TOWER

Địa chỉ: số 327 đường Tô Hiến Thành, 12, Quận 10, Hồ Chí Minh.

Giá: 19 usd/m2

TSA Building

Địa chỉ: số 91/6P đường Hòa Hưng, 12, Quận 10, Hồ Chí Minh.

Giá: 13 usd/m2

GOLD STAR 11 BULDING

Địa chỉ: số U12A đường Bạch Mã, 15, Quận 10, Hồ Chí Minh.

Giá: 17 usd/m2

KGT BULDING

Địa chỉ: số 99 đường Hồ Bá Kiện, 15, Quận 10, Hồ Chí Minh.

Giá: 13 usd/m2

27 HBK BULDING

Địa chỉ: số 27 đường Hồ Bá Kiện, 15, Quận 10, Hồ Chí Minh.

Giá: 10 usd/m2

CEO BULDING

Địa chỉ: số 534-536 đường Điện Biên Phủ, 11, Quận 10, Hồ Chí Minh.

Giá: 7 usd/m2

SVH BULDING

Địa chỉ: số 800 đường Sư Vạn Hạnh, 12, Quận 10, Hồ Chí Minh.

Giá: 12 usd/m2