Quận 11

The Flemington Tower

Địa chỉ: số 182 đường Lê Đại Hành, 1, Quận 11, Hồ Chí Minh.

Giá: 25 usd/m2

GOLD STAR BULDING

Địa chỉ: số 284/41/2 đường Lý Thường Kiệt, 14, Quận 11, Hồ Chí Minh.

Giá: 13 usd/m2

Khải Hoàn Building

Địa chỉ: số 624 đường Lạc Long Quân, 5, Quận 11, Hồ Chí Minh.

Giá: 7 usd/m2

Lữ Gia Plaza Building

Địa chỉ: số 70 đường Lữ Gia, 15, Quận 11, Hồ Chí Minh.

Giá: 15 usd/m2

The Everrich Building

Địa chỉ: số 968 đường 3/2, 15, Quận 11, Hồ Chí Minh.

Giá: 18 usd/m2

Số 95-97 building

Địa chỉ: số 95-97 đường Ông Ích Khiêm, 1, Quận 11, Hồ Chí Minh.

Giá: 11 usd/m2

Số 31 ong ích khiêm Building

Địa chỉ: số 31 đường Ông Ích Khiêm, 10, Quận 11, Hồ Chí Minh.

Giá: 7 usd/m2

Số 45A Building

Địa chỉ: số 45A đường Ông Ích Khiêm, 10, Quận 11, Hồ Chí Minh.

Giá: 12 usd/m2

Hữu Nguyên Building

Địa chỉ: số 1446-1448 đường 3/2, 1, Quận 11, Hồ Chí Minh.

Giá: 8 usd/m2

SƠN DƯƠNG Building

Địa chỉ: số 343H đường Lạc Long Quân, 5, Quận 11, Hồ Chí Minh.

Giá: 9 usd/m2