Quận 12

Thiên Hòa Trường Chinh Building

Địa chỉ: số 2-6B đường Trường Chinh, An Phú Đông, Quận 12, Hồ Chí Minh.

Giá: 11 usd/m2

Cao đẳng Viễn Đông Building

Địa chỉ: số 2 đường 16, Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh.

Giá: 8 usd/m2