Quận 4

Copac Square Building

Địa chỉ: số 12 đường Tôn Đản, 1, Quận 4, Hồ Chí Minh.

Giá: 7 usd/m2

PLS VĨNH KHÁNH

Địa chỉ: số 10 đường Vĩnh Khánh, 8, Quận 4, Hồ Chí Minh.

Giá: 14 usd/m2

143B-143C Khánh Hội Building

Địa chỉ: số 143B-143C đường Khánh Hội, 3, Quận 4, Hồ Chí Minh.

Giá: 11 usd/m2

Orient Apartment

Địa chỉ: số 331 đường Bến Vân Đồn, 1, Quận 4, Hồ Chí Minh.

Giá: 14 usd/m2

Falcon Building

Địa chỉ: số 338 đường Bến Vân Đồn, 1, Quận 4, Hồ Chí Minh.

Giá: 17 usd/m2

Lighthouse Hoàng Diệu Building

Địa chỉ: số 35 đường Hoàng Diệu, 13, Quận 4, Hồ Chí Minh.

Giá: 12 usd/m2

Viconship Saigon Building

Địa chỉ: số 6-8 đường Đoàn Văn Bơ, 9, Quận 4, Hồ Chí Minh.

Giá: 18 usd/m2

Halo 42/34 Hoàng Diệu Building

Địa chỉ: số 43/34 đường Hoàng Diệu, 12, Quận 4, Hồ Chí Minh.

Giá: 11 usd/m2

Winhome Building 37 Lê Quốc Hưng

Địa chỉ: số 37 đường Lê Quốc Hưng, 13, Quận 4, Hồ Chí Minh.

Giá: 13 usd/m2

Saigon Port Building

Địa chỉ: số 3 đường Nguyễn Tất Thành, 1, Quận 4, Hồ Chí Minh.

Giá: 22 usd/m2

Saigon House Building

Địa chỉ: số 388 đường Hoàng Diệu, 1, Quận 4, Hồ Chí Minh.

Giá: 19 usd/m2

Việt Á Building

Địa chỉ: số 35 đường Hoàng Diệu, 9, Quận 4, Hồ Chí Minh.

Giá: 14 usd/m2

55 Lê Quốc Hưng Building

Địa chỉ: số 55 đường Lê Quốc Hưng, 12, Quận 4, Hồ Chí Minh.

Giá: 11 usd/m2

H3 Building

Địa chỉ: số 384 đường Hoàng Diệu, 6, Quận 4, Hồ Chí Minh.

Giá: 20 usd/m2

Narime Building

Địa chỉ: số 15/28-30 đường Đoàn Như Hài, 12, Quận 4, Hồ Chí Minh.

Giá: 13 usd/m2

THỦY ANH BUILDING

Địa chỉ: số 20/13 đường Nguyễn Trường Tộ, 12, Quận 4, Hồ Chí Minh.

Giá: 11 usd/m2

Tòa nhà Nam Phương

Địa chỉ: số 68-70 đường Hoàng Diệu, 12, Quận 4, Hồ Chí Minh.

Giá: 11 usd/m2

Vietbank KH Building

Địa chỉ: số 225 đường Khánh Hội, 5, Quận 4, Hồ Chí Minh.

Giá: 9 usd/m2

Trung Hiếu Building

Địa chỉ: số 37 đường Hoàng Diệu, 12, Quận 4, Hồ Chí Minh.

Giá: 12 usd/m2

Quang Thy Building

Địa chỉ: số 116D đường Hoàng Diệu, 12, Quận 4, Hồ Chí Minh.

Giá: 7 usd/m2

Saigon House Building

Địa chỉ: số 386 đường Hoàng Diệu, 5, Quận 4, Hồ Chí Minh.

Giá: 19 usd/m2