Quận 6

40 Bình Phú Building

Địa chỉ: số 40 đường Bình Phú, 11, Quận 6, Hồ Chí Minh.

Giá: 8 usd/m2