Quận 7

VICTORY TOWER

Địa chỉ: số 12 đường Tân Trào, Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh.

Giá: 20 usd/m2

SAIGON PARAGON

Địa chỉ: số 3 đường Nguyễn Lương Bằng, Bình Thuận, Quận 7, Hồ Chí Minh.

Giá: 23 usd/m2

HƯNG PHƯỚC 2

Địa chỉ: số 45-47 đường Hưng Phước, Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh.

Giá: 20 usd/m2

Dai Minh Convention Tower

Địa chỉ: số 77 đường Hoàng Văn Thái, Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh.

Giá: 24 usd/m2

THE GRACE TOWER

Địa chỉ: số 71 đường Hoàng Văn Thái, Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh.

Giá: 26 usd/m2

THE 678 TOWER

Địa chỉ: số 67 đường Hoàng Văn Thái, Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh.

Giá: 26 usd/m2

Phú Mỹ Hưng Tower

Địa chỉ: số 101 đường Tôn Dật Tiên, Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh.

Giá: 39 usd/m2

GOLDEN KING TOWER

Địa chỉ: số 15 đường Nguyễn Lương Bằng, Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh.

Giá: 17 usd/m2

H&N Building

Địa chỉ: số 151 đường Trần Trọng Cung, Tân Thuận Đông, Quận 7, Hồ Chí Minh.

Giá: 12 usd/m2

Win Home Huỳnh Tấn Phát Building

Địa chỉ: số 197 đường Huỳnh Tấn Phát, Tân Thuận Đông, Quận 7, Hồ Chí Minh.

Giá: 11 usd/m2

PETROLAND TOWER

Địa chỉ: số 12 đường Tân Trào, Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh.

Giá: 24 usd/m2

VPMilk Building

Địa chỉ: số 21A đường Nguyễn Thị Thập, Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh.

Giá: 14 usd/m2

Nam Long Capital Tower

Địa chỉ: số 6 đường Nguyễn Khắc Viện, Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh.

Giá: 25 usd/m2

ITD Building

Địa chỉ: số 1 đường Sáng Tạo, Tân Thuận Đông, Quận 7, Hồ Chí Minh.

Giá: 22 usd/m2

Gosto Building

Địa chỉ: số 27-29 đường Nguyễn Khắc Viện, Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh.

Giá: 19 usd/m2

5 Lê Thị Chợ Bulidng

Địa chỉ: số 5 đường Lê Thị Chợ, Phú Thuận, Quận 7, Hồ Chí Minh.

Giá: 6 usd/m2

PHÚ MÃ DƯƠNG BUILDING

Địa chỉ: số 85 đường Hoàng Văn Thái, Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh.

Giá: 19 usd/m2

Green Country Building

Địa chỉ: số 1 đường 81, Tân Quy, Quận 7, Hồ Chí Minh.

Giá: 12 usd/m2

Phúc Tấn Nguyên Bulding

Địa chỉ: số 400 đường Nguyễn Thị Thập, Tân Quy, Quận 7, Hồ Chí Minh.

Giá: 17 usd/m2

Savico HTP

Địa chỉ: số 336 đường Huỳnh Tấn Phát, Tân Thuận Tây, Quận 7, Hồ Chí Minh.

Giá: 6 usd/m2

Hemera Building

Địa chỉ: số 359A đường Huỳnh Tấn Phát, Tân Thuận Đông, Quận 7, Hồ Chí Minh.

Giá: 10 usd/m2