Quận Bình Thạnh

Melody Tower N1 ĐBP

Địa chỉ: số N1 đường Điện Biên Phủ, 25, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh.

Giá: 18 usd/m2

Swin Tower Nguyễn Văn Đậu

Địa chỉ: số 152 đường Nguyễn Văn Đậu, 1, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh.

Giá: 17 usd/m2

139 LQĐ Building

Địa chỉ: số 139 đường Lê Quang Định, 14, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh.

Giá: 14 usd/m2

Dali Tower

Địa chỉ: số 24C đường Phan Đăng Lưu, 1, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh.

Giá: 22 usd/m2

Metro Tower ( Pi Group Building )

Địa chỉ: số 663-665 đường Điện Biên Phủ, 25, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh.

Giá: 26 usd/m2

Dreamplex Building

Địa chỉ: số 195 đường Điện Biên Phủ, 1, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh.

Giá: 23 usd/m2

Pearl Plaza Building

Địa chỉ: số 561A đường Điện Biên Phủ, Bến Nghé, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh.

Giá: 6 usd/m2

71 D5 Building

Địa chỉ: số 71 đường D5, 1, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh.

Giá: 10 usd/m2

THE HUB BUILDING

Địa chỉ: số 195/10 đường Điện Biên Phủ, 15, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh.

Giá: 15 usd/m2

Đất Phương Nam Tower

Địa chỉ: số 241A đường Chu Văn An, 1, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh.

Giá: 13 usd/m2

Thủy Lợi 4 Building

Địa chỉ: số 205A đường Nguyễn Xí, 1, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh.

Giá: 11 usd/m2

Vina Building

Địa chỉ: số 131 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, 17, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh.

Giá: 23 usd/m2

Devspace Office 2

Địa chỉ: số 96 đường Lê Văn Duyệt, 1, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh.

Giá: 18 usd/m2

Devspace Office 2

Địa chỉ: số 96 đường Lê Văn Duyệt, 1, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh.

Giá: 18 usd/m2

MHPC Building

Địa chỉ: số 2 đường Nguyễn Huy Lượng, 14, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh.

Giá: 15 usd/m2

Cavi Building

Địa chỉ: số 67 đường Đinh Bộ Lĩnh, 1, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh.

Giá: 12 usd/m2

Coalimex Building

Địa chỉ: số 29-31 đường Đinh Bộ Lĩnh, 1, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh.

Giá: 14 usd/m2

PVFCCO Building

Địa chỉ: số 27 đường Đinh Bộ Lĩnh, 26, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh.

Giá: 15 usd/m2

Đông Tây TCi Building

Địa chỉ: số 9 đường Nguyễn Hữu Cảnh, 19, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh.

Giá: 19 usd/m2

Số 247 Building

Địa chỉ: số 247 đường Điện Biên Phủ, 15, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh.

Giá: 14 usd/m2

Compa Building

Địa chỉ: số 293 đường Điện Biên Phủ, 21, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh.

Giá: 17 usd/m2