Quận Phú Nhuận

Nam Giao Building

Địa chỉ: số 80-82 đường Phan Xích Long, 1, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh.

Giá: 20 usd/m2

SFC Building

Địa chỉ: số 146E đường Nguyễn Đình Chính, 8, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh.

Giá: 14 usd/m2

Orchard Garden Building

Địa chỉ: số 128 đường Hồng Hà, 1, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh.

Giá: 28 usd/m2

Intan Building

Địa chỉ: số 97 đường Nguyễn Văn Trỗi, 1, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh.

Giá: 25 usd/m2

TSA Nguyễn Kiệm Building

Địa chỉ: số 607-609 đường Nguyễn Kiệm, 1, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh.

Giá: 17 usd/m2

VNO Building

Địa chỉ: số 29 đường Huỳnh Văn Bánh, 17, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh.

Giá: 18 usd/m2

Arirang Building

Địa chỉ: số 131 đường Trần Huy Liệu, 8, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh.

Giá: 21 usd/m2

Báo Tuổi Trẻ Building

Địa chỉ: số 60A đường Hoàng Văn Thụ, 1, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh.

Giá: 23 usd/m2

Long Hải Building

Địa chỉ: số 108-110 đường Nguyễn Văn Trỗi, 1, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh.

Giá: 18 usd/m2

L’Mak Hồng Hà Building

Địa chỉ: số 127 đường Hồng Hà, 9, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh.

Giá: 220 usd/m2

SOHUDE Tower

Địa chỉ: số 331 đường Nguyễn Trọng Tuyển, 1, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh.

Giá: 18 usd/m2

Khách sạn Tân Sơn Nhất

Địa chỉ: số 200 đường Hoàng Văn Thụ, 1, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh.

Giá: 20 usd/m2

HM SQUARE BUILDING

Địa chỉ: số 24A đường Phan Đăng Lưu, 6, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh.

Giá: 15 usd/m2

CN4 Building

Địa chỉ: số 69 đường Đào Duy Anh, 9, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh.

Giá: 15 usd/m2

Gia Thy Building

Địa chỉ: số 158-158A đường Đào Duy Anh, 1, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh.

Giá: 14 usd/m2

PN Techcons Building

Địa chỉ: số 48 đường Hoa Sứ, 1, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh.

Giá: 15 usd/m2

Số 25 Building

Địa chỉ: số 25 đường Đào Duy Anh, 1, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh.

Giá: 15 usd/m2

Halo Số 10 Hoàng Diệu Building

Địa chỉ: số 10 đường Hoàng Diệu, 1, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh.

Giá: 15 usd/m2

Số 157-159 Building

Địa chỉ: số 157-159 đường Đào Duy Anh, 1, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh.

Giá: 13 usd/m2

Thành Ngọc Building

Địa chỉ: số 214B đường Hồng Hà, 1, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh.

Giá: 12 usd/m2

Incomex Saigon Building

Địa chỉ: số 106A đường Cư xá Nguyễn Văn Trỗi, 17, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh.

Giá: 13 usd/m2