Quận Tân Bình

Mekong Tower Cộng Hòa

Địa chỉ: số 235-241 đường Cộng Hòa, 1, Tân Bình, Hồ Chí Minh.

Giá: 15 Usd/m2

TTC Tower

Địa chỉ: số 253 đường Hoàng Văn Thụ, 1, Tân Bình, Hồ Chí Minh.

Giá: 30 Usd/m2

Long Mã Building

Địa chỉ: số 602-602A đường Cộng Hòa, 1, Tân Bình, Hồ Chí Minh.

Giá: 15 Usd/m2

Sabay Trường Chinh Building

Địa chỉ: số 427 đường Trường Chinh, 1, Tân Bình, Hồ Chí Minh.

Giá: 21 Usd/m2

Sumikura Building

Địa chỉ: số 18A đường Cộng Hòa, 12, Tân Bình, Hồ Chí Minh.

Giá: 17 Usd/m2

Hoàng Triều Building

Địa chỉ: số 3G đường Phổ Quang, 2, Tân Bình, Hồ Chí Minh.

Giá: 28 Usd/m2

TSA Lê Trung Nghĩa Building

Địa chỉ: số 77 đường Lê Trung Nghĩa, 12, Tân Bình, Hồ Chí Minh.

Giá: 13 Usd/m2

MG Bàu Cát 2 Building

Địa chỉ: số 24A đường Bàu Cát 2, 1, Tân Bình, Hồ Chí Minh.

Giá: 17 Usd/m2

164 PPT Building

Địa chỉ: số 164 đường Phạm Phú Thứ, 1, Tân Bình, Hồ Chí Minh.

Giá: 10 Usd/m2

Tòa nhà Văn phòng Trường Sơn

Địa chỉ: số 279-281 đường Cộng Hòa, 1, Tân Bình, Hồ Chí Minh.

Giá: 8 Usd/m2

99 Office Building

Địa chỉ: số 99 đường C18, 12, Tân Bình, Hồ Chí Minh.

Giá: 11 Usd/m2

NAM HAI Building

Địa chỉ: số 21 đường Lê Trung Nghĩa, 12, Tân Bình, Hồ Chí Minh.

Giá: 12 Usd/m2

174 Bùi Thị Xuân Building

Địa chỉ: số 174 đường Bùi Thị Xuân, 2, Tân Bình, Hồ Chí Minh.

Giá: 12 Usd/m2

PHL Building

Địa chỉ: số 109 đường Cộng Hòa, 1, Tân Bình, Hồ Chí Minh.

Giá: 14 Usd/m2

Athena Building

Địa chỉ: số 146-148 đường Cộng Hòa, 12, Tân Bình, Hồ Chí Minh.

Giá: 17 Usd/m2

Bách Việt Building

Địa chỉ: số 65 đường Trần Quốc Hoàn, 4, Tân Bình, Hồ Chí Minh.

Giá: 16 Usd/m2

Đại An Building

Địa chỉ: số 31-31A-31B đường Trường Sơn, 4, Tân Bình, Hồ Chí Minh.

Giá: 18 Usd/m2

Ata Building

Địa chỉ: số 954 đường Âu Cơ, 1, Tân Bình, Hồ Chí Minh.

Giá: 5 Usd/m2

Số 61 Building

Địa chỉ: số 61 đường Bạch Đằng, 1, Tân Bình, Hồ Chí Minh.

Giá: 12 Usd/m2

Số 5 Đồng Nai Building

Địa chỉ: số 5 đường Đồng Nai, 1, Tân Bình, Hồ Chí Minh.

Giá: 18 Usd/m2

Số 99 Building

Địa chỉ: số 99 đường Cộng Hòa, 1, Tân Bình, Hồ Chí Minh.

Giá: 21 Usd/m2