Quận 2

The Vista Building

Địa chỉ: số 628C đường Xa Lộ Hà Nội, An Phú, Quận 2, Hồ Chí Minh.

Giá: 33 Usd/m2

HQ Tower

Địa chỉ: số 9 đường Trần Não, Bình An, Quận 2, Hồ Chí Minh.

Giá: 22 Usd/m2

The Senator Building

Địa chỉ: số 41-43 đường Xuân Thủy, Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Hồ Chí Minh.

Giá: 17 Usd/m2

The Galleria Metro 6 Building

Địa chỉ: số 59 đường Xa Lộ Hà Nội, Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Hồ Chí Minh.

Giá: 26 Usd/m2

The Sun 3 Building

Địa chỉ: số 111 đường Trần Não, Bình An, Quận 2, Hồ Chí Minh.

Giá: 22 Usd/m2

SOHUDE Tower

Địa chỉ: số 13C đường 12, Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Hồ Chí Minh.

Giá: 15 Usd/m2

218 NVH Building

Địa chỉ: số 218 đường Nguyễn Văn Hưởng, Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Hồ Chí Minh.

Giá: 20 Usd/m2

Thảo Điền Pearl Building

Địa chỉ: số 12 đường Quốc Hương, Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh.

Giá: 28 Usd/m2

Sofic Tower

Địa chỉ: số 10 đường Mai Chí Thọ, Thủ Thiêm, Quận 2, Hồ Chí Minh.

Giá: 45 Usd/m2

TSA Thảo Điền Building

Địa chỉ: số 121 đường Quốc Hương, Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh.

Giá: 18 Usd/m2

Tòa nhà M.G An Phú

Địa chỉ: số 22 đường 7, An Phú, Quận 2, Hồ Chí Minh.

Giá: 18 Usd/m2

SOHUDE Tower

Địa chỉ: số 13C đường 12, Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Hồ Chí Minh.

Giá: 15 Usd/m2

Sadoreal Building

Địa chỉ: số 10 đường Lương Định Của, Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Hồ Chí Minh.

Giá: 10 Usd/m2

15A Nguyễn An Building

Địa chỉ: số 15A đường Nguyễn An, Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Hồ Chí Minh.

Giá: 15 Usd/m2

TCL Building

Địa chỉ: số 2 đường Trương Gia Mô, Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Hồ Chí Minh.

Giá: 25 Usd/m2

Phụ Nữ Building

Địa chỉ: số 20 đường Nguyễn Đăng Giai, Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh.

Giá: 24 Usd/m2

199 Nguyễn Hoàng Building

Địa chỉ: số 199 đường Nguyễn Hoàng, An Phú, Quận 2, Hồ Chí Minh.

Giá: 11 Usd/m2

Faifo Lane Building ( The Vista 2 )

Địa chỉ: số 2 đường Phan Văn Đáng, Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Hồ Chí Minh.

Giá: 22 Usd/m2

EME Building

Địa chỉ: số 40 đường Nguyễn Văn Hưởng, Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Hồ Chí Minh.

Giá: 23 Usd/m2

The Galleria Building

Địa chỉ: số 199D đường Nguyễn Văn Hưởng, Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh.

Giá: 10 Usd/m2

Rubicon Building

Địa chỉ: số 19 đường Lương Định Của, An Khánh, Quận 2, Hồ Chí Minh.

Giá: 22 Usd/m2