Quận 3

HML Office Building

Địa chỉ: số 248-250 đường Nguyễn Đình Chiểu, 1, Quận 3, Hồ Chí Minh.

Giá: 22 usd/m2

Z Office

Địa chỉ: số 376 đường Võ Văn Tần, 1, Quận 3, Hồ Chí Minh.

Giá: 19 usd/m2

MAY PLAZA TOWER

Địa chỉ: số 63D đường Võ Văn Tần, 1, Quận 3, Hồ Chí Minh.

Giá: 22 usd/m2

Paxsky Phạm Ngọc Thạch Building

Địa chỉ: số 34A đường Phạm Ngọc Thạch, 1, Quận 3, Hồ Chí Minh.

Giá: 27 usd/m2

The Galleria Office Building

Địa chỉ: số 258 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, 8, Quận 3, Hồ Chí Minh.

Giá: 31 usd/m2

Đỗ Thành Mekong Building

Địa chỉ: số 81 đường Cao Thắng, 1, Quận 3, Hồ Chí Minh.

Giá: 25 usd/m2

MB Bank Building

Địa chỉ: số 538 đường Cách Mạng Tháng Tám, 11, Quận 3, Hồ Chí Minh.

Giá: 17 usd/m2

Medianet Building

Địa chỉ: số 11Bis đường Nguyễn Gia Thiều, 6, Quận 3, Hồ Chí Minh.

Giá: 23 usd/m2

The Nexx Building

Địa chỉ: số 32 đường Phạm Ngọc Thạch, 1, Quận 3, Hồ Chí Minh.

Giá: 40 usd/m2

Tòa nhà Pjico

Địa chỉ: số 186 đường Điện Biên Phủ, 1, Quận 3, Hồ Chí Minh.

Giá: 24 usd/m2

Báo Nhân Dân

Địa chỉ: số 40 đường Phạm Ngọc Thạch, 6, Quận 3, Hồ Chí Minh.

Giá: 29 usd/m2

Minh Long Tower

Địa chỉ: số 17 đường Bà Huyện Thanh Quan, 6, Quận 3, Hồ Chí Minh.

Giá: 35 usd/m2

Nahi Building

Địa chỉ: số 110 đường Cao Thắng, 1, Quận 3, Hồ Chí Minh.

Giá: 20 usd/m2

Sông Đà Tower

Địa chỉ: số 41-43 đường Trần Cao Vân, 1, Quận 3, Hồ Chí Minh.

Giá: 24 usd/m2

D&D Tower

Địa chỉ: số 458 đường Nguyễn Thị Minh Khai, 1, Quận 3, Hồ Chí Minh.

Giá: 28 usd/m2

Paxsky 278 NĐC

Địa chỉ: số 278 đường Nguyễn Đình Chiểu, 1, Quận 3, Hồ Chí Minh.

Giá: 24 usd/m2

Phượng Long Building

Địa chỉ: số 506 đường Nguyễn Đình Chiểu, 1, Quận 3, Hồ Chí Minh.

Giá: 22 usd/m2

TSA BUILDING NGUYỄN SƠN HÀ

Địa chỉ: số 43 đường Nguyễn Sơn Hà, 1, Quận 3, Hồ Chí Minh.

Giá: 15 usd/m2

E-Working Building

Địa chỉ: số 103A-105-107 đường Nguyễn Thông, 1, Quận 3, Hồ Chí Minh.

Giá: 18 usd/m2

An Khánh Building

Địa chỉ: số 63 đường Phạm Ngọc Thạch, 1, Quận 3, Hồ Chí Minh.

Giá: 25 usd/m2

City House Office Building

Địa chỉ: số 485B đường Nguyễn Đình Chiểu, 1, Quận 3, Hồ Chí Minh.

Giá: 20 usd/m2