Quận 8

BW Building

Địa chỉ: số 15 đường Võ Văn Kiệt, 16, Quận 8, Hồ Chí Minh.

Giá: 15 usd/m2

Nguyễn Lâm Tower

Địa chỉ: số 133 đường Dương Bá Trạc, 1, Quận 8, Hồ Chí Minh.

Giá: 17 usd/m2

City Gate Tower

Địa chỉ: số 15-17 đường Võ Văn Kiệt, 1, Quận 8, Hồ Chí Minh.

Giá: 13 usd/m2

Green River

Địa chỉ: số 2225 đường Phạm Thế Hiển, 6, Quận 8, Hồ Chí Minh.

Giá: 13 usd/m2

Gonsa Building

Địa chỉ: số 7-9 đường Võ Liêm Sơn, 4, Quận 8, Hồ Chí Minh.

Giá: 8 usd/m2

Topaz City

Địa chỉ: số 39 đường Cao Lỗ, 4, Quận 8, Hồ Chí Minh.

Giá: 12 usd/m2