Quận Tân Phú

số 763 Building

Địa chỉ: số 763 đường Lũy Bán Bích, Hiệp Tân, Tân Phú, Hồ Chí Minh.

Giá: 8 usd/m2

Hưng Thịnh Building

Địa chỉ: số 206 đường Tây Thạnh, Hiệp Tân, Tân Phú, Hồ Chí Minh.

Giá: 11 usd/m2

82 Tân Qúy Building

Địa chỉ: số 82 đường Tân Quý, Tân Quý, Tân Phú, Hồ Chí Minh.

Giá: 6 usd/m2

NP Building

Địa chỉ: số 761A đường Lũy Bán Bích, Hiệp Tân, Tân Phú, Hồ Chí Minh.

Giá: 10 usd/m2

105 Bờ Bao Tân Thắng Building

Địa chỉ: số 105 đường Bờ Bao Tân Thắng, Hiệp Tân, Tân Phú, Hồ Chí Minh.

Giá: 17 usd/m2

483 Tân Kỳ Tân Qúy Building

Địa chỉ: số 483 đường Tân Kỳ Tân Quý, Sơn Kỳ, Tân Phú, Hồ Chí Minh.

Giá: 5 usd/m2

77 Tân Kỳ Tân Qúy Building

Địa chỉ: số 77 đường Tân Kỳ Tân Quý, Tân Sơn Nhì, Tân Phú, Hồ Chí Minh.

Giá: 29 usd/m2

MG Building Bờ Bao Tân Thắng

Địa chỉ: số 121A-123-125 đường Tân Thắng, Hiệp Tân, Tân Phú, Hồ Chí Minh.

Giá: 17 usd/m2

Số 655 Building

Địa chỉ: số 655 đường Lũy Bán Bích, Phú Thạnh, Tân Phú, Hồ Chí Minh.

Giá: 11 usd/m2

Thanh Thảo Building

Địa chỉ: số 35 đường Chế Lan Viên, Tây Thạnh, Tân Phú, Hồ Chí Minh.

Giá: 14 usd/m2