Quận 9

SCS BULDING

Địa chỉ: số T2-4 đường D1, Tân Phú, Quận 9, Hồ Chí Minh.

Giá: 23 usd/m2

OneHub Saigon

Địa chỉ: số C1-2 đường D1, Tân Phú, Quận 9, Hồ Chí Minh.

Giá: 25 usd/m2

Số 38 Dương Đình Hội Building

Địa chỉ: số 38 đường Dương Đình Hội, Phước Long B, Quận 9, Hồ Chí Minh.

Giá: 7 usd/m2

Hưng Phú Thành Building

Địa chỉ: số 669D đường Đỗ Xuân Hợp, Phước Long B, Quận 9, Hồ Chí Minh.

Giá: 14 usd/m2

Taiyo Center

Địa chỉ: số 100 đường Nguyễn Thị Tư, Phú Hữu, Quận 9, Hồ Chí Minh.

Giá: 14 usd/m2

Tòa Nhà Han's

Địa chỉ: số 564 đường Xa Lộ Hà Nội, Phước Long A, Quận 9, Hồ Chí Minh.

Giá: 13 usd/m2

SOPHIE BUILDING

Địa chỉ: số 277B đường Đỗ Xuân Hợp, Phước Long B, Quận 9, Hồ Chí Minh.

Giá: 17 usd/m2

733 Nguyễn Duy Trinh Building

Địa chỉ: số 733 đường Nguyễn Duy Trinh, Phú Hữu, Quận 9, Hồ Chí Minh.

Giá: 10 usd/m2