Quận Gò Vấp

171A BUILDING

Địa chỉ: số 171A đường Lê Văn Thọ, 1, Gò Vấp, Hồ Chí Minh.

Giá: 10 usd/m2

Số 304 Building

Địa chỉ: số 304 đường Nguyễn Văn Lượng, 1, Gò Vấp, Hồ Chí Minh.

Giá: 7 usd/m2

Số 449-451 Tân Sơn Building

Địa chỉ: số 449-451 đường Tân Sơn, 12, Gò Vấp, Hồ Chí Minh.

Giá: 13 usd/m2

Bách Việt Building

Địa chỉ: số 41 đường An Nhơn, 17, Gò Vấp, Hồ Chí Minh.

Giá: 5 usd/m2

Cityland Tower

Địa chỉ: số 168 đường Phan Văn Trị, 5, Gò Vấp, Hồ Chí Minh.

Giá: 26 usd/m2

Cao Ốc Samland Airport

Địa chỉ: số 86 đường Nguyên Hồng, 1, Gò Vấp, Hồ Chí Minh.

Giá: 9 usd/m2

Saigon Mall Gò Vấp

Địa chỉ: số 2A đường Phan Văn Trị, 10, Gò Vấp, Hồ Chí Minh.

Giá: 18 usd/m2

WinHome Nguyễn Kiệm Building

Địa chỉ: số 23-25 đường Nguyễn Kiệm, 3, Gò Vấp, Hồ Chí Minh.

Giá: 13 usd/m2

Saigon Garden Hill Building

Địa chỉ: số 77 đường Trần Bình Trọng, 1, Gò Vấp, Hồ Chí Minh.

Giá: 13 usd/m2

85 Nguyễn Văn Nghi Building

Địa chỉ: số 85 đường Nguyễn Văn Nghi, 7, Gò Vấp, Hồ Chí Minh.

Giá: 6 usd/m2

Cityland Building

Địa chỉ: số 6 đường 5, 10, Gò Vấp, Hồ Chí Minh.

Giá: 6 usd/m2

Số 672A59 Building

Địa chỉ: số 672A59 đường Phan Văn Trị, 10, Gò Vấp, Hồ Chí Minh.

Giá: 10 usd/m2

Số 306 Building

Địa chỉ: số 306 đường Nguyễn Văn Lượng, 10, Gò Vấp, Hồ Chí Minh.

Giá: 8 usd/m2

Số 304 Building

Địa chỉ: số 304 đường Nguyễn Văn Lượng, 10, Gò Vấp, Hồ Chí Minh.

Giá: 7 usd/m2

Số 46 Building

Địa chỉ: số 46 đường Lê Đức Thọ, 1, Gò Vấp, Hồ Chí Minh.

Giá: 15 usd/m2

M.G Building Nguyễn Oanh

Địa chỉ: số 238-240-242 đường Nguyễn Oanh, 1, Gò Vấp, Hồ Chí Minh.

Giá: 18 usd/m2

Số 88 Nguyễn Thái Sơn Building

Địa chỉ: số 88 đường Nguyễn Thái Sơn, 1, Gò Vấp, Hồ Chí Minh.

Giá: 9 usd/m2