Luật Kinh Doanh Bất Động Sản Mới Nhất Hiện Nay

Việc cho thuê mặt bằng kinh doanh hiện nay được xem là một hoạt động kinh doanh bất động sản dựa theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản mới nhất ( 2023 ). Kể từ ngày 01/07/2024, Luật Kinh doanh Bất động sản 2023 (Luật số 29/2023/QH15) đã chính thức có hiệu lực, mang đến nhiều thay đổi quan trọng cho hoạt động cho thuê mặt bằng kinh doanh. Do đó, những quy định mới của Luật này cũng sẽ được áp dụng cho hoạt động kinh doanh này. Dưới đây là những điểm chính của luật kinh doanh bất động sản mới nhất bạn cần lưu ý:

  1. Điều kiện để kinh doanh:

– Cá nhân, tổ chức cho thuê mặt bằng quy mô nhỏ, không thường xuyên: Không bắt buộc bạn phải thành lập doanh nghiệp mới được kinh doanh nhưng vẫn phải tuân thủ đầy đủ quy định về kê khai thuế và nộp thuế dựa theo quy định của pháp luật và luật kinh doanh bất động sản mới nhất ( năm 2023 ).

– Doanh nghiệp kinh doanh cho thuê mặt bằng: Bạn cần đáp ứng đầy đủ điều kiện chung về thành lập doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp 2020. Doanh nghiệp công ty phải tuân thủ các quy định về mặt kinh doanh, buôn bán bất động sản theo bộ Luật Kinh doanh Bất động sản mới nhất ( 2023 ).

  1. Hợp đồng cho thuê mặt bằng:

Hình thức: Về mặt bằng hình thức thì hợp đồng cho thuê mặt bằng phải được lập thành văn bản có ghi các nội dung trong hợp đồng phải bao gồm các nội dung cơ bản theo quy định của Luật kinh doanh bất động sản mới nhất cụ thể như:

– Thông tin về các bên tham gia giao dịch cho thuê mặt bằng kinh doanh.

– Mục đích sử dụng mặt bằng.

– Diện tích, vị trí, giá thuê, thời hạn thuê.

– Quyền lợi và nghĩa vụ của các bên đối với mặt bằng kinh doanh cho thuê.

– Điều khoản giải quyết tranh chấp.

– Thời hạn: Hợp đồng cho thuê mặt bằng có thời hạn tối đa là 50 năm.

  1. Quyền lợi và nghĩa vụ của bên cho thuê và bên thuê:

– Bên cho thuê:

+ Có quyền giao mặt bằng cho bên thuê theo đúng hợp đồng.

+ Nhận tiền thuê nhà từ bên thuê theo đúng thỏa thuận.

+ Yêu cầu bên thuê sử dụng mặt bằng đúng mục đích, đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ môi trường.

– Bên thuê:

+ Có quyền sử dụng mặt bằng theo đúng hợp đồng.

+ Yêu cầu bên cho thuê giao mặt bằng đáp ứng điều kiện sử dụng theo hợp đồng.

+ Bồi thường thiệt hại cho bên cho thuê nếu vi phạm hợp đồng.

=> Những quyền lợi và nghĩa vụ trên đều dựa vào luật kinh doanh bất động sản mới nhất

  1. Một số lưu ý khác:

– Quy định về an toàn thực phẩm ( nếu bạn kinh doanh ăn uống ) : Mặt bằng kinh doanh liên quan đến lĩnh vực thực phẩm, F&B thì phải đáp ứng đủ các quy định về an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật.

– Quy định về phòng cháy chữa cháy ( nếu bạn kinh doanh CHDV, KS, nha khoa, trường…): Mặt bằng kinh doanh phải đảm bảo các quy định về phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật. Tùy theo từng loại mô hình kinh doanh sẽ có những quy đinh riêng về PCCC chuẩn.

– Quy định về luật bảo vệ môi trường: Mặt bằng kinh doanh phải tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường theo những quy định của pháp luật được nêu rõ.

*** Lưu ý: Do Luật Kinh doanh Bất động sản mới nhất ( năm 2023 ) mới bắt đầu có hiệu lực nên có một số quy định của Luật có thể sẽ chưa được áp dụng ngay lập tức. Bạn nên tham khảo thêm ý kiến của luật sư để được tư vấn cụ thể về vấn đề liên quan đến việc cho thuê mặt bằng kinh doanh.

Hoặc có thể tìm thông qua website Connectland.vn để hiểu rõ hơn về thị trường

Xem thêm: https://connectland.vn/mat-bang-cho-thue